Papier pudrowy

Najpierw należy usunąć całą wilgoć z poduszki za pomocą papieru czyszczącego.

Umieść papier pudrowy pomiędzy poduszką a otworem, stroną bez nadruku skierowaną do poduszki, a następnie delikatnie zamknij klapę kilka razy.

Powtórz tę procedurę dwa do trzech razy, używając za każdym razem innej części papieru.

- Nie należy wyjmować papieru, gdy klapa jest zamknięta.