Papier czyszczący

Umieść papier czyszczący pomiędzy klapą a otworem, następnie kilkukrotnie delikatnie otwórz i zamknij klapę.

Powtórz tę procedurę dwa do trzech razy dla każdej poduszki, używając za każdym razem innej części papieru.

- Nie wyjmuj papieru, gdy klapa jest zamknięta.

Jeśli poduszka jest lepka, użyj papieru pudrującego Yamaha.