DTX402 Touch

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Za pomocą DTX402 Touch możesz zmieniać ustawienia presetów brzmień.
Możesz także przwyracać domyślne ustawienia fabryczne. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

 1. Wciśnij Mode, aby podświetlić "PLAY".
 2. Wybierz kategorię, w której znajduje się preset zestawu, za pomocą przycisków numerycznych od [1] do [10].
 3. Przytrzymaj Mode, aby aktywować tryb Menu.
 4. Wciśnij przycisk numeryczny [7] i wybierz Other Settings.
 5. Wciśnij przycisk numeryczny [7] i wybierz Initialize Kit.
  • Przycisk numeryczny [1] zacznie pulsować.
 6. Wciśnij przycisk numeryczny [1].
  • Przycisk numeryczny zacznie pulsować.
  • Jeśli nie chcesz kontynować operacji przywracania ustawień fabrycznych, wciśnij Mode, aby wyjść z trybu Menu.
 7. Wciśnij przycisk numeryczny [1].
  • Domyślne ustawienia fabryczne zestawu zostaną przywrócone.