DTX400 Touch

Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki DTX400 Touch możesz zmieniać ustawienia presetów zestawów perkusyjnych.
Możesz także przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. Aby tego dokonać, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Wybierz zestaw perkusyjny. Wciśnij przycisk [KIT], a następnie wybierz zestaw, którego ustawienia chcesz przywrócić.
  2. Przytrzymaj i wciśnij jednocześnie dwa przyciski [KIT] oraz [SONG].
  3. Wciśnij przycisk numeryczny [7], aby wybrać grupę parametrów Other Settings.
  4. Wciśnij przycisk numeryczny [5], aby wybrać funkcję Initialise Kit (podświetli się numer [1]).
  5. Wciśnij przycisk numeryczny [1] – dioda przycisku numerycznego [1] zacznie pulsować.
  6. Wciśnij przycisk numeryczny [1], aby przywrócić ustawienia fabryczne.