Faders

4 fadery (tłumiki)

- uniwersalny kontroler z tłumikami

- każdy tłumik posiada dwa programowalne kontrolery obsługujące komunikaty zmiany kontroli, zakres parametru oraz numer kanału

- dla każdego komunikatu zmiany kontroli przypisywane są minimalna i maksymalna wartość

- tryb Learn odbiera sygnał MIDI z zewnętrznego urządzenia MIDI i automatycznie przypisuje parametr

Skórka

- dostępne są konfigurowalne skórki :

PM1D oraz MOTIF XF - możesz wybrać wygląd faderów (tłumików), panelu, taśmy z notatkami oraz podziałki

Uwagi

*Yamaha MOTIF XF daje możliwość sterowania bezprzewodowego, za pośrednictwem sieci WiFi.

*Jeśli używasz interfejsu MIDI Yamaha i-MX1, możesz połączyć się z dowolnym instrumentem MIDI.

*Aby nawiązać połączenie WiFi, potrzebny jest aktualizator OS dla MOTIF XF (dostępny na www.yamahasynth.com) oraz kompatybilny adapter WiFi USB.

*Apple oraz logo Apple są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi Apple Inc. App Store jest marką serwisu Apple Inc.