MD-BT01

Synth Arp & Drum Pad

**Dodano nowe funkcje w wersji 1.3** Synth Arp & Drum Pad jest dedykowaną aplikacją na iPad`y z funkcją arpeggiatora oraz padu perkusyjnego. Pozwala ona na granie brzmieniami z jej wewnętrznego...