Yamaha Music Education System

System Edukacji Muzycznej firmy YAMAHA (YAMAHA Music Education System – YMES) zakłada siedmioletnie, systematyczne nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jest ono oparte na kompleksowym podejściu do edukacji muzycznej, która zwraca szczególną uwagę na wyrażanie kreatywności dzieci, dzięki występom i tworzeniu własnych kompozycji.

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo szybko rozwijają swoje umiejętności słuchowe. Mogą z łatwością zapamiętać wszystkie dźwięki i słowa, które słyszą po raz pierwszy. Dlatego, odpowiednio ukierunkowane na różnorodne formy muzyczne poprzez śpiewanie, słuchanie i granie, właśnie na tym etapie swojego rozwoju, zyskają fundamentalne poczucie muzyki oraz odpowiednią wrażliwość na sztukę.

Program nauczania Yamaha Music Education System opiera się na holistycznym podejściu do treningu muzycznego ze szczególnym podkreśleniem aktywności oraz kreatywności każdego dziecka.

Rozwijanie zdolności twórczych do improwizacji i komponowania muzyki jest podstawowym elementem filozofii nauczania Yamaha. Już od pierwszych, samodzielnie opracowanych fragmentów muzycznych oraz melodii, dzieci uczą się je przenosić do swojej codziennej nauki, tworząc coraz bardziej złożone kompozycje podczas lekcji. Aby umożliwić dzieciom, uczącym się w Szkołach Muzycznych Yamaha, prezentowanie swoich umiejętności oraz własnych kompozycji, w 1972 roku fundacja Yamaha Music Foundation zapoczątkowała serię koncertów dla najmłodszych „Junior Original Concert”. Występy „Junior Original Concert” odbywają się zarówno lokalnie, jak i na poziomie ogólnokrajowym.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat poszczególnych kursów: