Darmowe 5 lat gwarancji* w seriach AvantGrand, NU1 oraz Clavinova

Free 5 year guarantee* on AvantGrand Series and NU1 Hybrid Pianos, Clavinova Series (CSP/CLP/CVP). Please register your instrument within 6 months of date of purchase in order to extend your guarantee from two years to five years.

5 lat bezpłatnej, rozszerzonej gwarancji na serię AvantGrand i NU1 Hybrid Piano oraz serię Clavinova (CSP/CLP/CVP).

* Ta oferta jest dostępna jedynie dla serii AvantGrand, NU1 Hybrid Piano oraz cyfrowych pianin serii Clavinova (CSP/CLP/CVP) zakupionych w okresie 1 kwietnia 2017 - 31 marca 2019.

Proszę zarejestrować swój instrument w okresie 6 miesięcy od daty zakupu na stronie w celu rozszerzenia okresu gwarancji z 2 do 5 lat. Rozszerzona gwarancja dostępna jest dla wszystkich nowych pianin serii AvantGrand (N3, N2, N1), NU1, NU1X oraz wszystkich pianin cyfrowych serii Clavinova (CSP-150/CSP-170/CLP-525/CLP-535/CLP-545/CLP-565GP/CLP-575/CLP-585/CLP-625/CLP-635/CLP-645/CLP-665GP/CLP-675/CLP-685/CVP-701/CVP-705/CVP-709/CVP-709GP), zakupionych pomiędzy 1 kwietnia 2017, a 31 marca 2019.

Rozszerzona gwarancja jest ważna jedynie w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtensztein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.