Voice Editor Essential

Dodatkowe funkcje

Aplikacja kompatybilna z urządzeniami MOXF6/MOXF8 w wersji 1.4.0

Tryb EQ

- Możesz edytować ustawienia korektora brzmień MOTIF XF i przechowywać różne ustawienia korekcji (w 50 szablonach).

- Możesz także regulować ustawienia środkowych częstotliwości, zsuwając palce na ekranie dotykowym.

Tryb XY Pad

- Do każdego tłumika możesz przypisać następujące parametry:

Cutoff, Resonance, FEG Attack, FEG Decay, FEG Release, FEG Depth, AEG Attack, AEG Decay, AEG Sustain, AEG Release, Portamento Time

Pamiętaj

- Możesz przypisać jednocześnie maksymalnie pięć parametrów osi X i Y do sterowania parametrami.

- Komunikaty MIDI Control Change są wysyłane do sterowania parametrami urządzenia:

AEG Attack, AEG Decay, AEG Sustain, AEG Release, FEG Attack, FEG Decay, FEG Sustain, FEG Depth, Cutoff, Resonance, Volume, Pan,Assign 1,2, Reverb Send, Chorus Send, Foot Controller 1,2, Foot Switch, A,Function1,2, Breath Controller

- Możesz użyć wirtualnej kuli do sterowania dynamiką. Wciśnij reset, aby ustawić kulę na pozycji środkowej.

Uwagi

*Yamaha MOTIF XF daje możliwość sterowania bezprzewodowego, za pośrednictwem sieci WiFi.

*Jeśli używasz interfejsu MIDI Yamaha i-MX1, możesz połączyć się z dowolnym instrumentem MIDI.

*Kompatybilne modele: MOTIF XF, MOX, S90XS, S70XS, MOTIF XS, MOTIF-RACK XS

*Aby nawiązać połączenie WiFi, potrzebny jest aktualizator OS dla MOTIF XF (dostępny na www.yamahasynth.com) oraz kompatybilny adapter WiFi USB.

*Apple oraz logo Apple są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi Apple Inc. App Store jest marką serwisu Apple Inc.