Performance Editor Essential

Dodatkowe funkcje

Aplikacja kompatybilna z urządzeniami MOXF6/MOXF8 w wersji 1.4.0

Tryb MEQ

- Możesz konfigurować ustawienia warstw, podziałów oraz inne, poprzez wybieranie brzmień dla każdej partii i ustawienie wartości Note Limit.

- Możesz płynnie zmieniać dostępne rodzaje brzmień.

Pamiętaj

- W trybie MEQ, możesz dotykowo manipulować graficznym 5-zakresowym korektorem.

- Możesz także sterować EQ, za pomocą dwóch palców (zsuwając je i odsuwając od siebie).

Tryb EQ

Tryb EQ

- Na tym ekranie możesz konfigurować ustawienia arpeggiatora (rodzaj, wł./wył., wstrzymaj itp.) dla każdej partii.

- Możesz płynnie zmieniać dostępne rodzaje z folderu kategorii.

Pamiętaj

- Możesz przypisać jednocześnie maksymalnie pięć parametrów osi X i Y do sterowania parametrami.

- Komunikaty MIDI Control Change są wysyłane do sterowania parametrami urządzenia:

AEG Attack, AEG Decay, AEG Sustain, AEG Release, FEG Attack, FEG Decay, FEG Sustain, FEG Depth, Cutoff, Resonance, Volume, Pan,Assign 1,2, Reverb Send, Chorus Send, Foot Controller 1,2, Foot Switch, A,Function1,2, Breath Controller

- Możesz użyć wirtualnej kuli do sterowania dynamiką. Wciśnij reset, aby ustawić kulę na pozycji środkowej.

Uwagi

*Yamaha MOTIF XF daje możliwość sterowania bezprzewodowego, za pośrednictwem sieci WiFi.

*Jeśli używasz interfejsu MIDI Yamaha i-MX1, możesz połączyć się z dowolnym instrumentem MIDI.

*Kompatybilne modele: MOTIF XF, MOX, S90XS, S70XS, MOTIF XS.

*Aby nawiązać połączenie WiFi, potrzebny jest aktualizator OS dla MOTIF XF (dostępny na www.yamahasynth.com) oraz kompatybilny adapter WiFi USB.

*Apple oraz logo Apple są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi Apple Inc. App Store jest marką serwisu Apple Inc.