Multi Editor Essential

Dodatkowe funkcje

Aplikacja kompatybilna z urządzeniami MOXF6/MOXF8 w wersji 1.4.0

Tryb Effect

- Możesz kontrolować wszystkie 16 partii MOTIF XF Mix za pomocą iPada, przełączając pomiędzy partiami 1-8 oraz 9-16.

- Możesz szybko przełączać pomiędzy 8 wirtualnymi tłumikami – od poziomu głośności do wysyłki chorus lub reverb, a także sterować 8 wirtualnymi pokrętłami panoramy

Tryb EQ

- Możesz edytować ogólne ustawienia master EQ miksu. Możesz dodatkowo sterować 5 zakresami korektora głównego na ekranie swojego iPadu.

Tryb MEQ

- Możesz edytować ogólne ustawienia master EQ miksu.

- Możesz dodatkowo sterować 5 zakresami korektora głównego na ekranie swojego iPadu.

Uwagi

*Yamaha MOTIF XF daje możliwość sterowania bezprzewodowego, za pośrednictwem sieci WiFi.

*Jeśli używasz interfejsu MIDI Yamaha i-MX1, możesz połączyć się z dowolnym instrumentem MIDI.

*Kompatybilne modele: MOTIF XF, MOX, S90XS, S70XS, MOTIF XS, MOTIF-RACK XS

*Aby nawiązać połączenie WiFi, potrzebny jest aktualizator OS dla MOTIF XF (dostępny na www.yamahasynth.com) oraz kompatybilny adapter WiFi USB.

*Apple oraz logo Apple są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi Apple Inc. App Store jest marką serwisu Apple Inc.