Oświadczenie o ochronie danych

Firma Yamaha Music Europe GmbH („Yamaha”) wierzy, że ochrona danych osobowych każdego klienta („klient” lub „Ty”) jest obowiązkiem firmy Yamaha na mocy przepisów prawa i rozporządzeń, jak również podstawowej odpowiedzialności społecznej.  Firma Yamaha przedstawia niniejsze „Oświadczenie o ochronie danych” (zwane dalej „Oświadczeniem o ochronie danych”), szanuje prawa dotyczące Twoich danych osobowych i chroni takie prawa.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:
Yamaha Music Europe GmbH,
Siemensstrasse 22-34, D-25462 Rellingen,
Telefon: +49 (0) 4101/ 303-0,
Faks: +49 (0) 4101/ 303-333

Możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną za ochronę danych

Do wiadomości Osoba odpowiedzialna za ochronę danych
Yamaha Music Europe GmbH,
Siemensstrasse 22-34, D-25462 Rellingen
Lub pod adresem e-mail: dataprotection@contact.europe.yamaha.com.

1.1 Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tj. Jeśli się nie rejestrujesz lub nie przekazujesz nam informacji w inny sposób, gromadzimy tylko następujące dane techniczne (dane pliku dziennika):

– adres IP, data i godzina żądania, różnica strefy czasu do czasu Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (konkretna strona), status dostępu / kod statusu HTTP, ilość każdorazowo przesłanych danych, strona internetowa, z której otrzymano żądanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Gromadzenie tych danych jest niezbędne pod względem technicznym, aby wyświetlić naszą stronę internetową oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo. Zazwyczaj nie wiemy, kto ukrywa się pod danym adresem IP. Nie łączymy danych wymienionych powyżej z innymi danymi.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1f RODO. Ponieważ gromadzenie danych podczas korzystania ze strony internetowej i przechowywanie w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej i ochrony przed nadużyciami, w tym momencie przeważa nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

1.2 Kontakt przez e-mail lub formularz kontaktowy

Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie informacje (Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przechowywane przez nas, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Jeżeli prosimy w naszym formularzu kontaktowym o dane, które nie są wymagane do skontaktowania się z nami, zawsze zaznaczamy je jako opcjonalne. Te informacje służą do konkretyzacji Twojego zapytania i usprawnienia obsługi Twojej sprawy. Przekazanie tych informacji następuje w sposób wyraźny na zasadzie dobrowolności i na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO. Jeśli chodzi tutaj o informacje o kanałach komunikacji (na przykład adres e-mail, numer telefonu), zgadzasz się również na to, że możemy skontaktować się z Tobą za pośrednictwem takiego kanału komunikacyjnego, aby odpowiedzieć na Twoje żądanie. Oczywiście możesz zgłosić swój sprzeciw w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

1.3 Subskrypcja newslettera

Wyrażając zgodę, możesz zapisać się do naszego newslettera, w którym poinformujemy Cię o naszych aktualnych ofertach i usługach.

Aby zarejestrować się w naszym biuletynie, korzystamy z tzw. postępowania Double-opt-in. Oznacza to, że po Twoim zapisaniu się, wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w której poprosimy o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać newsletter. Jeśli nie potwierdzisz swojej rejestracji w ciągu 24 godzin, Twoje informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca.

Podstawą prawną jest Twoja zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1a RODO. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Możesz w każdej chwili anulować subskrypcję i wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera. Możesz wycofać swoją zgodę, klikając link podany w każdym e-mailu z newsletterem lub wysyłając prośbę o kontakt do wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych.

1.4 Śledzenie newslettera

Zwracamy uwagę na to, że oceniamy zachowanie użytkownika podczas wysyłania newslettera. Dla celów tej oceny wysyłane e-maile zawierają tzw. Sygnały nawigacyjne lub Tracking-Pixele, które są przechowywane na naszej stronie internetowej. W ramach tej oceny, łączymy wspomniane dane i sygnały nawigacyjne z Twoim adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem.

Dzięki danym uzyskanym w ten sposób tworzymy profil użytkownika, aby dostosować newsletter do indywidualnych zainteresowań. Odnotowujemy, kiedy czytasz nasz newsletter i które linki klikasz, dzięki czemu możemy wywnioskować, jakie są Twoje osobiste zainteresowania. Łączymy te dane z działaniami, jakie podejmujesz na naszej stronie internetowej.

Podstawą prawną jest Twoja zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1a RODO. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Możesz w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec takiego śledzenia, klikając osobny link znajdujący się w każdym e-mailu. Informacje będą przechowywane tak długo, jak długo subskrybujesz newsletter. Po anulowaniu subskrypcji przechowujemy dane wyłącznie dla celów statystycznych i anonimowo.

Dotdigital

Niniejsza strona internetowa korzysta z usług DotDigital, usługi marketingowej w chmurze, świadczonej przez dotdigital EMEA Ltd, No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, UK.

DotDigital umożliwia kontrolę i synchronizację różnych działań marketingowych za pomocą centralnego interfejsu użytkownika. DotDigital umożliwia generowanie leadów, scentralizowany e-mail i newsletter marketing oraz efektywne zarządzanie kontaktami w postaci segmentacji użytkowników.

W celu realizacji różnych funkcji Dotdigital wykorzystuje pliki cookies, małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Pliki cookies zbierają pewne informacje, takie jak adres IP, lokalizacja, czas wyświetlania strony itp. Informacje zbierane przez DotDigital są przechowywane na serwerach DotDigital i analizowane w naszym imieniu.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane w ten sposób, dane te są przetwarzane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w celach optymalizacyjnych i marketingowych zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Inne podstawy prawne przetwarzania danych, które interweniują w kontekście konkretnych usług DotDigital (takie jak np. wyraźna zgoda zgodnie z Art.6 par. 1 lit. a DSGVO przy wysyłaniu newsletterów) pozostają nienaruszone.

Zawarliśmy z DotDigital umowę o realizację zamówienia, na mocy której zobowiązujemy DotDigital do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Mogą Państwo trwale sprzeciwić się gromadzeniu danych przez DotDigital za pomocą plików cookies oraz ustawianiu plików cookies, zapobiegając odpowiednio zapisywaniu plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji na temat polityki prywatności DotDigital można znaleźć pod adresem internetowym: https://dotdigital.com/terms/privacy-policy/

W zakresie wymaganym przez prawo uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych w sposób opisany powyżej zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z możliwości odwołania, proszę postępować zgodnie z opisaną powyżej opcją składania sprzeciwu.

Qualtrics

W naszych ankietach dla klientów korzystamy z Qualtrics CX Digital – opartego na chmurze oprogramowania do zarządzania poziomem satysfakcji klientów dostarczanego przez firmę Qualtrics LLC (333 West River Park Drive Provo, UT 84604, USA) – w celu prowadzenia ankiet dotyczących zadowolenia klientów, produktów i marki. Prowadzimy ankiety dotyczące zadowolenia klientów w celu ciągłego rozwoju i doskonalenia naszych produktów i usług.

Qualtrics CX Digital skutecznie mierzy i wizualizuje doświadczenia klientów, umożliwiając wprowadzanie usprawnień w obrębie całej firmy.

W celu kontroli statusu ankiet Qualtrics wykorzystuje pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie na urządzeniu w pamięci podręcznej przeglądarki. Pliki cookie zbierają określone informacje, takie jak adres IP, nazwa przeglądarki, postępy w ankiecie itp. Informacje gromadzone przez Qualtrics są przechowywane na serwerach Qualtrics i analizowane w naszym imieniu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w ten sposób przetwarza się je na potrzeby statystycznej analizy zachowań użytkowników w celach optymalizacji i marketingu zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO.

Użytkownik może w ustawieniach przeglądarki zrezygnować z przechowywania plików cookie. Jeśli jednak korzystanie z plików cookie zostanie w przeglądarce całkowicie wyłączone, udział w ankietach nie będzie możliwy. Zawarliśmy z firmą Qualtrics umowę o przetwarzaniu danych (DPA), na mocy której zobowiązujemy Qualtrics do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich stronom trzecim.

Więcej informacji na temat deklaracji Qualtrics w sprawie ochrony prywatności można znaleźć na stronie: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

W zakresie, w jakim jest to wymagane prawem, uzyskaliśmy zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych w sposób opisany powyżej zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy skorzystać z opcji opisanej powyżej w celu wniesienia sprzeciwu.

1.5 Rejestracja na platformie Yamaha Music ID

Kiedy rejestrujesz się na naszej platformie, zbieramy i przechowujemy Twoje dane, aby zapewnić Ci nasze usługi dla zarejestrowanego użytkownika. Skorzystamy z Twojego adresu e-mail, aby potwierdzić utworzenie konta, wysyłać powiadomienia o płatnościach, przesyłać informacje o zmianach w naszych produktach i usługach oraz wysyłać powiadomienia i inne informacje zgodnie z wymogami prawa. Powiadomienia te są wymagane w odniesieniu do odpowiednich relacji biznesowych i nie mają charakteru marketingowego. Podstawą prawną jest wypełnienie naszych zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO.

W celu weryfikacji rejestracji używamy tzw. Postępowania Double-opt-in. Z tego względu Twoja rejestracja nie jest zakończona dopóki nie potwierdzisz swojego zgłoszenia za pośrednictwem przesłanej Ci w tym celu wiadomości e-mail, klikając link w niej zawarty. Jeśli potwierdzenie nie zostanie odebrane w ciągu 24 godzin, Twoja rejestracja zostanie automatycznie usunięta.

Jeśli prosimy o informacje, które nie są konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, zaznaczamy je jako informacje opcjonalne. Gdy przekazujesz nam te informacje, przechowujemy je i wykorzystujemy zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem w oparciu o art. 6 ust. 1f RODO. Możesz również zarejestrować się na naszej platformie za pośrednictwem konta w portalu społecznościowym. W takim przypadku Twoje konto na Facebooku lub konto Google zostanie połączone z naszą platformą, co umożliwi Ci łatwy dostęp i zoptymalizuje organizację Twojego konta. Twoje dane mogą być przesyłane do dostawcy. Z tej opcji możesz skorzystać tylko w przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez dostawcę podczas logowania za pomocą konta w portalu społecznościowym. Podstawą prawną jest Twoja zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1a RODO. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

1.6 Udział w loteriach i kampaniach

W celu przeprowadzenia loterii lub kampanii przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres, aby zarejestrować Twoje dane dotyczące uczestnictwa, powiadomić zwycięzcę i przekazać nagrodę. Informacje te zazwyczaj zawierają także indywidualne zgłoszenie do loterii, np. Komentarz lub zdjęcie. Możliwe, że przekażemy Twoje dane, aby dostarczyć Ci wygraną. Przetwarzanie danych i przesyłanie danych mogą się różnić w zależności od loterii i dlatego są szczegółowo opisane w odpowiednich warunkach uczestnictwa.

Aby wziąć udział w konkursie, np. Loterii z nagrodami, konieczne jest podanie w naszym formularzu rejestracyjnym danych oznaczonych jako obowiązkowe. Podstawą prawną jest wypełnienie naszych zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO.

1.7 Wtyczki społecznościowe/Linki do platform mediów społecznościowych

Funkcje wtyczek mediów społecznościowych są domyślnie wyłączone, aby zapobiec automatycznemu ujawnianiu dostawcy danych użytkownika. Wdrożyliśmy wtyczki mediów społecznościowych lub linki do platform mediów społecznościowych w taki sposób, że wysyłają dane tylko po ich kliknięciu przez użytkownika. Następnie przeglądarka internetowa wysyła pliki dziennika (w tym adres IP użytkownika) bezpośrednio do serwera dostawcy, na którym mogą być przechowywane. Serwer może znajdować się poza UE lub EOG (np. w Stanach Zjednoczonych).

Aby zapobiec wymianie danych pomiędzy swoim systemem a wtyczkami mediów społecznościowych, należy wylogować się z mediów społecznościowych przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Należy również włączyć tryb prywatny w ustawieniach prywatności danych w przeglądarce. Pomaga również dezaktywacja lub ograniczenie plików cookie w ustawieniach przeglądarki, dzięki czemu osoby trzecie nie mogą śledzić zachowania użytkownika podczas przeglądania. Można również całkowicie zapobiec załadowaniu się wtyczek mediów społecznościowych, używając blokowania skryptu jako dodatku w przeglądarce.

Wszelkie komentarze lub działania wynikające z korzystania z wtyczek mediów społecznościowych nie są przez nas kontrolowane ani zatwierdzane. Osoby, które udostępniają nasze treści za pośrednictwem mediów społecznościowych, nie są upoważnione do mówienia w naszym imieniu lub reprezentowania nas. Ich poglądy i opinie muszą być ściśle uznawane za własne.

Więcej informacji można znaleźć w zasadach polityki prywatności dostawców.

1.8 Aplikowanie do pracy

Możesz aplikować do naszej firmy na kilka sposobów za pośrednictwem poczty e-mail lub formularzy internetowych. Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania aplikacji. Nie przekazujemy ich stronom trzecim. Należy pamiętać, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail nie są chronione podczas przesyłania.

Możesz również przesłać zgłoszenie za pośrednictwem naszego portalu aplikacyjnego online. Twoja aplikacja internetowa zostanie przekazana za pośrednictwem szyfrowanego połączenia bezpośrednio do działu kadr i oczywiście będzie traktowana poufnie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas procesu rekrutacji można znaleźć w polityce prywatności naszego portalu aplikacyjnego.

Jeśli złożyłeś aplikację na określone stanowisko, które zostało już obsadzone, lub jeśli uważamy Cię za osobę równie odpowiednią do wykonywania pracy na innym stanowisku, albo gdy naszym zdaniem inne stanowisko jest dla Ciebie jeszcze bardziej odpowiednie, chcielibyśmy przekazać Twoją aplikację wewnątrz przedsiębiorstwa. Postępujemy tak tylko mając Twoją uprzednią zgodę i pytamy przed przechowywaniem Twoich danych.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub maksymalnie po 6 miesiącach, chyba że wyrazisz zgodę na dłuższe przechowywanie Twoich danych lub dojdzie do zawarcia umowy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1a i b RODO.


Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Yamaha Group znajdziesz tutaj.

2. Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych

Firma Yamaha wdraża odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych oraz ich utracie, zniszczeniu, sfałszowaniu, ujawnieniu itp., a także stara się chronić dane osobowe poprzez ustanowienie systemu zarządzania bezpieczeństwem. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technicznego.

3. Odbiorcy danych osobowych

Firma Yamaha może powierzyć osobie trzeciej, usługodawcy lub partnerowi całość lub część swoich działań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.  Informacje te będą udostępniane usługodawcom działającym w imieniu firmy Yamaha. W takich przypadkach ilość przesyłanych danych jest jednak ograniczona do wymaganego minimum. Jeżeli nasi usługodawcy mają kontakt z Twoimi danymi osobowymi, zapewniamy w ramach przetwarzania zlecenia zgodnie z art. 28 RODO, że przestrzegają oni przepisów ustawy o ochronie danych w ten sam sposób, co my.

Firma Yamaha może również udostępniać dane osobowe partnerom i osobom trzecim, jeśli jest to konieczne do realizacji usług lub jeśli firma Yamaha jest prawnie zobowiązana do ujawnienia danych.

Firma Yamaha udostępnia dane wśród korporacji grupy w następujący sposób.

Firma Yamaha może udostępniać wszystkie dane osobowe następującej korporacji grupy:
– Yamaha Corporation

Odpowiadając na zapytania, prośby o broszury lub inne wnioski, firma Yamaha może przekazywać do następujących korporacji grupy dane (w tym dane osobowe) dotyczące Twoich próśb przesyłanych za pośrednictwem strony „Kontakt” na stronach internetowych firmy Yamaha w zakresie, w jakim jest to konieczne do odpowiedzi na te zapytania, a korporacje grupy mogą korzystać z takich danych w celu odpowiedzi na Twoje prośby.

Japonia: https://www.yamaha.com/en/about/locations/group_companies_japan/ i Yamaha Music Foundation

Poza Japonią: https://www.yamaha.com/en/about/locations/group_companies_worldwide/

Firma Yamaha może w inny sposób udostępniać dane osobowe osobom trzecim, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa i rozporządzenia.

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

RODO ma zastosowanie (np. W przypadku obywateli europejskich lub działań związanych z przetwarzaniem w UE):

Firma Yamaha przywiązuje dużą wagę do przetwarzania danych w ramach UE / EWG. Od czasu do czasu może być konieczne, aby firma Yamaha przekazała dane osobowe poza UE / EWG. W takich przypadkach firma Yamaha zapewnia, aby przed ujawnieniem Twoich danych osobowych odbiorca zagwarantował odpowiedni poziom ochrony danych. Oznacza to, że dzięki standardowym umowom UE lub decyzjom stwierdzającym odpowiedni poziom ochrony, osiągany jest poziom ochrony danych porównywalny ze standardami w UE. W przypadku Japonii Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych.

RODO nie ma zastosowania:

Firma Yamaha może przekazywać Twoje dane osobowe z kraju zamieszkania do innych krajów (w tym Japonii) i przechowywać Twoje dane osobowe w tych krajach (ten całościowy proces określany jest jako „Transfer”). Przepisy dotyczące ochrony prywatności równoważne przepisom obowiązującym w Twoim kraju zamieszkania mogą nie być egzekwowane w kraju, który otrzymuje Transfer danych osobowych. Jednakże firma Yamaha przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i rozporządzeniami oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Firma Yamaha przechowuje i wykorzystuje dane osobowe uzyskane od klientów tylko przez okres niezbędny do realizacji celów użytkowania. Następnie dane osobowe są usuwane z wyjątkiem ustawowych okresów przechowywania, które uniemożliwiają ich usunięcie. Dlatego też przechowywanie może mieć miejsce wtedy, gdy jest to wymagane przez prawodawstwo europejskie lub krajowe, przepisy unijne, przepisy prawa lub inne przepisy, którym podlega firma Yamaha. Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych, prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone, tzn. Dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów.

6. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

W odniesieniu do danych osobowych dziecka firma Yamaha uzyskuje zgodę od przedstawicieli ustawowych, takich jak osoba posiadająca władzę rodzicielską nad danym dzieckiem, i podejmuje inne niezbędne kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniami itp.

7. Pliki cookie

Firma Yamaha może generować pliki cookie i korzystać z innych podobnych technologii na stronach internetowych firmy Yamaha.  Dzięki temu firma Yamaha może oferować klientom bardziej spersonalizowane usługi i reklamy.  Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce plików cookie: https://pl.yamaha.com/pl/cookie_policy/

8. Prawa klienta dotyczące danych osobowych

Masz następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby:

8.1 Ogólne prawa

Masz prawo do dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo odwołać ją ze skutkiem na przyszłość.

8.2 Prawa podczas przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Masz zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO prawo w dowolnym czasie, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w związku z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących Twojej osoby zgodnie z art. 6 ust. 1e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionego interesu), wnieść sprzeciw, co dotyczy również profilowania opartego na tym przepisie. W przypadku sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub jeżeli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

8.3 Prawa w zakresie reklamy bezpośredniej

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach reklamy bezpośredniej, masz zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby celem zaprzestania takiej reklamy, co dotyczy również profilowania w zakresie, w jakim jest to powiązane z taką reklamą bezpośrednią.

W przypadku Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów reklamy bezpośredniej, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych do tych celów.

8.4 Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Masz również prawo do złożenia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas do właściwego organu nadzorczego ochrony danych.

Czy istnieje obowiązek przekazania danych osobowych

W celu nawiązania relacji biznesowej musisz podać nam swoje dane osobowe wymagane do wykonania stosunku umownego lub które musimy zebrać ze względu na wymogi prawne. Jeśli nie przekażesz nam tych danych, nie będziemy w stanie wykonać i przetworzyć stosunku umownego.

9. Zgodność z przepisami i rozporządzeniami

Firma Yamaha przestrzega obowiązujących przepisów prawa, rozporządzeń i wytycznych dotyczących danych osobowych oraz wykonuje swoje obowiązki w zakresie odpowiedzialności społecznej jako firma.

10. Ciągłe doskonalenie

Firma Yamaha nieustannie analizuje i udoskonala swój program zgodności (program zgodności z przepisami prawa, rozporządzeniami itp.) w celu zapewnienia niezawodnej ochrony danych osobowych.

11. Informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie danych prosimy o kontakt za pomocą poniższych danych kontaktowych.
Dataprotection@contact.europe.yamaha.com

12. Zmiana niniejszego Oświadczenia o ochronie danych

Firma Yamaha może zmieniać, modyfikować, dodawać lub usuwać zawartość niniejszego Oświadczenia o ochronie danych zgodnie z wewnętrznymi zasadami firmy Yamaha, rozwojem technologii lub obowiązującymi przepisami prawa i rozporządzeniami.  W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian do niniejszego Oświadczenia o ochronie danych firma Yamaha powiadomi użytkownika o tej zmianie w odpowiedni sposób.

Ostatnia modyfikacja: 17.03.2021