Ważna aktualizacja oprogramowania we wzmacniaczach gitarowych Yamaha THR10II Wireless/THR30II Wireless

Firma Yamaha jest świadoma czterech incydentów ekstremalnego przegrzania się urządzeń podczas ładowania kompatybilnych z THR produktów bezprzewodowych Line 6 – Relay G10, Relay G10S oraz Relay G10T. Aby zapobiec ryzyku przegrzewania się tych urządzeń, firma Line 6 wprowadziła niezbędne aktualizacje oprogramowania całej rodzinie produktów Relay G10. Zalecamy przeczytanie poniższych instrukcji i aktualizację wzmacniacza THR, aby zachować kompatybilność z urządzeniami Line 6.

Szczerze przepraszamy za wszelkie niedogodności. Niezwykle cenimy Waszą wyrozumiałość i współpracę. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami i odpowiednią aktualizację oprogramowania THR, aby zachować bezpieczeństwo i wysoką jakość usług.

Produkty

THR10II Wireless

THR30II Wireless

Aktualizacja oprogramowania krok po kroku

1. Sprawdź aktualną wersję oprogramowania THR.

2. Zainstaluj program komputerowy Win/Mac „THR Remote”

3. Zaktualizuj oprogramowanie THR

4. Zaktualizuj oprogramowanie Line 6 Relay G10T

Szczegółowe instrukcje

1. Sprawdź aktualną wersję oprogramowania THR.

<Jeśli Twój THR posiada okrągły kształt w zaznaczonym miejscu na ilustracji:>

⇒Postępuj zgodnie z instrukcjami w krokach 2 i 4

<Jeśli Twój THR nie posiada okrągłego kształtu, jak wyżej:>

⇒Postępuj zgodnie z instrukcjami w krokach 2,3 i 4

*Nawet jeśli posiadasz obecnie Line 6 Relay G10T, postępuj zgodnie z instrukcjami w krokach 2 i 3, aby zachować bezpieczeństwo pracy wzmacniacza THR (nawet jeśli nie posiada okrągłego symbolu, jak wyżej).

2. Zainstaluj program komputerowy Win/Mac „THR Remote”

Wejdź na stronę Yamaha i pobierz najnowszą wersję programu komputerowego Win/Mac „THR Remote” (V1.1.0 lub nowsza)

Kliknij niżej, aby pobrać instalator programu.

3. Zaktualizuj oprogramowanie THR

Podłącz zasilacz AC do THR.

Włącz zasilanie THR („ON”).

Podłącz THR do swojego komputera, za pomocą przewodu USB 2.0.

Pamiętaj, aby korzystać z przewodu USB 2.0 typu A-B (taki, jak na poniższej ilustracji).

Otwórz program THR Remote (widok jak niżej), poczekaj na synchronizację komputera z wzmacniaczem.

Wyświetli się okno z powiadomieniem, że jest dostępna nowa wersja aktualizacji oprogramowania („THR Amp Update Available”).

Kliknij „Start Update”.

Przed rozpoczęciem aktualizacji, Twoje presety ustawień zostaną automatycznie zapisane. Kliknij „OK”.

Wciśnij jednocześnie przyciski TAP/TIME oraz USERMEMORY1 podczas włączania zasilania THR.

Rozpocznie się proces aktualizacji. Potrwa około 2 minut.

Zobaczysz powiadomienie o zakończeniu aktualizacji.

Kliknij „OK”.

Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania, wzmacniacz wyłączy się automatycznie. Włącz jego zasilanie ponownie.

Po ponownym uruchomieniu THR, wyświetli się poniższy komunikat. Kliknij „Preset Restore”, aby przywrócić wszystkie Twoje presety ustawień.

Kliknij „OK” po wyświetleniu się kolejnego okna z powiadomieniem o zakończeniu przywracania presetów ustawień.

Proces aktualizacji oprogramowania THR-II został zakończony.

4. Zaktualizuj oprogramowanie Line 6 Relay G10T

Podłącz zasilacz AC do THR.

Włącz zasilanie THR („ON”).

Podłącz THR do swojego komputera, za pomocą przewodu USB 2.0.

Pamiętaj, aby korzystać z przewodu USB 2.0 typu A-B (taki, jak na poniższej ilustracji).

Umieść nadajnik G10 w złączu INPUT w THR.

Otwórz program THR Remote (widok jak niżej), poczekaj na synchronizację komputera z wzmacniaczem.

Jeśli Relay G10T posiada starą wersję oprogramowania, wyświetli się okno z powiadomieniem, że jest dostępna nowa wersja („Relay G10 Transmitter Update Available”). Kliknij „Start Update”.

Przed rozpoczęciem aktualizacji, wyświetli się okno z powiadomieniem. Przeczytaj zgodę na aktualizację oprogramowania nadajnika Line 6 Relay G10. Jeśli akceptujesz umowę, kliknij „Accept”.

Aktualizacja zawiera, lecz nie ogranicza się jedynie do poniższych kwestii:

* zmiany algorytmu ładowania G10T, aby zachować bezpieczeństwo pracy

* przesłanie unikalnego kodu identyfikacyjnego Twojego G10 do Yamaha Guitar Group, Inc. (dalej zwany YGG)

* możliwość stosowania Twojego adresu IP przez YGG, aby powiązać kraj z numerem identyfikacyjnym nadajnika

Firma Yamaha traktuje indywidualny numer identyfikacyjny G10T, jako niezbędną informację do zachowania bezpieczeństwa pracy. Yamaha oraz YGG będą używać tych informacji tylko do analizy ilości zaktualizowanych nadajników G10T.

Nie wyjmuj nadajnika G10 ze wzmacniacza THR-II, aż do zakończenia aktualizacji.

Wciśnij jednocześnie przyciski TAP/TIME oraz USERMEMORY1 podczas włączania zasilania THR.

Podczas aktualizacji wyświetli się poniższy komunikat. Kliknij „OK”.

W trakcie aktualizacji, dioda Relay G10T podświetli się na czerwono.

Pamiętaj, aby nie wyjmować nadajnika G10 ze wzmacniacza THR-II, aż do zakończenia aktualizacji.

Po ponownym uruchomieniu THR, wyświetli się poniższy komunikat. Kliknij „Preset Restore”, aby przywrócić wszystkie Twoje presety ustawień.

Wyświetli się okno z poniższym komunikatem o zakończeniu aktualizacji.

Kliknij „OK”.

Proces aktualizacji oprogramowania nadajnika został zakończony.