Aktualizacje i nowości dla Genos

W ramach prezentu noworocznego firma Yamaha oferuje dodatkowe materiały dla użytkowników Genos. Materiały znajdziesz na stronie Genos w zakładce „Dowlonads” (pol. do pobrania).

Przewodnik szybkiej aktualizacji – znajdziesz w nim między innymi opis pomocnych funkcji oraz ich kompatybilność z poprzednimi instrumentami

Patche dla Genos

Bezpośrednia kontrola brzmienia Genos, za pośrednictwem Cubase

Playlisty „Discover Genos” (pol. odkryj Genos)

Dodatkowe playlisty dla Genos, w tym 5 audio demo: DJ Modern, Home_Play, Producer, Singer_Songwriter, Stage_Performer

Style akompaniamentu Tyros5 dla Genos

138 stylów z Tyros5, które nie zostały zawarte w pamięci presetów Genos