Stopka


Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez:

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Telefon: +49 (0) 4101/ 303-0
Faks: +49 (0) 4101/ 303-333
Adres e-mail: info@yamaha.de
Niemiecki numer identyfikacji podatkowej: DE 813 547 443
Dyrektorzy zarządzający: Marco Papini i Masato Oshiki
Rejestr handlowy w sądzie rejonowym w Pinnebergu, HRB 5612

 

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności, ostatnia aktualizacja: marzec 2021 r.


Niniejsza klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności („Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności”) dostarcza użytkownikowi informacje na temat użytkowania i odwiedzania niniejszej strony internetowej. Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności nie zawiera warunków ogólnych. Warunki użytkowania dotyczące obszaru klienta („Yamaha Music ID”) są zawarte w dokumencie „Warunki użytkowania Yamaha Music ID”.

 

Własność strony internetowej


Niniejsza strona internetowa, w tym wszelkie podstrony dostępne z poziomu strony głównej („Strona"), jest publikowana i prowadzona przez firmę Yamaha Music Europe GmbH („Yamaha”).

 

Własność Treści i Znaków towarowych


Wszystkie materiały znajdujące się na Stronie, w tym między innymi pliki audio, obrazy, oprogramowanie, tekst i klipy wideo („Treści”), są chronione odpowiednimi prawami autorskimi. Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać, prezentować, wykonywać, udostępniać publicznie, nadawać, odtwarzać w postaci nagrań audio lub audiowizualnych ani transmitować Treści niniejszej Strony w jakichkolwiek celach biznesowych, handlowych lub publicznych, chyba że wyraźnie zezwala na to firma Yamaha lub obowiązujące prawo. W przypadku pobrania jakichkolwiek Treści z niniejszej Strony nie można usuwać z nich informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych ani innych dołączonych do nich informacji. Ustawowe ograniczenia praw wyłącznych pozostają nienaruszone.

Na Stronie i w Treściach znajduje się wiele zastrzeżonych logo, znaków usługowych i znaków towarowych („Znaki towarowe”). Udostępniając Znaki towarowe na niniejszej Stronie, firma Yamaha nie udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z nich. Jakiekolwiek nieuprawnione użycie Znaków towarowych może naruszać obowiązujące przepisy dotyczące znaków towarowych.

 

Konkursy


Na niniejszej Stronie mogą być ogłaszane konkursy, które wymagają od użytkownika przesłania materiałów lub informacji o sobie lub w których przewidziane są nagrody. Każdy konkurs ma określony regulamin, który firma Yamaha udostępni użytkownikowi przed przystąpieniem do konkursu i który użytkownik musi przed przystąpieniem do konkursu przeczytać i zaakceptować.

 

Dostępność produktów i usług


Wszystkie oferty produktów mają charakter niewiążący i są zależne od dostępności. Produkty i usługi wyświetlane na Stronie mogą nie być dostępne do zakupu w danym kraju lub regionie. Informacje o takich produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie oznaczają ani nie gwarantują, że te produkty lub usługi będą dostępne w danej lokalizacji w dowolnym momencie. W celu uzyskania informacji na temat dostępności określonych produktów i usług w danym regionie należy zwrócić się do autoryzowanego lokalnego przedstawiciela firmy Yamaha.